רבדים קריירה הכוון תעסוקתי

שת"פ מיוחד - הדרכות פריוריטי - Priority ברבדים מרכז הכוון תעסוקתי לאנשים עם מוגבלות